pairen pods

woensdag 24 oktober 2007 (7:45) in fitness | no responses

op de diverse pods te pairen gaat u als volgt te werk:

  • Ga met de mode knop naar de TRAIN pagina, (zorg dat er geen training actief is, lap/reset ingedrukt houden om training te wissen)
  • hou de start/ stop ingedrukt.
  • Er verschijnt nu in beeld: HOLD set.
  • Gebruik nu de view knop op naar PUSH pair te gaan.
  • Druk nu op start om te zoeken naar pods.
  • Geen berichten mogelijk.