coördinaten invoeren

Het opmeten van coördinaten roept vaak veel vragen op. Ik zal proberen deze vragen weg te nemen met onderstaande handleiding.

Ik ga er vanuit dat u een topografisch kaart heeft.

Kenmerken van een Topografische kaart zijn oa. noordpijl, gridsysteem, kaartdatum en een schaal.

klik voor vergroting

In de legenda vind u informatie over de kaartdatum die gebruikt is. In dit voorbeeld gaan ik er van uit dat u een Nederlandse stafkaart heeft. (Zorg dat u datum is ingesteld op het nederlandse RD grid. Klik hier voor een handleiding.)
klik voor vergroting Op een kaarthoekmeter staan een aantal zaken zoals een lineaal en een gradenboog.
Voor deze oefening zijn de twee hoeken het belangrijkste. Er is een hoek voor kaarten met
schaal 1:25.000 en een hoek voor 1:50.000. De hoek heeft dezelfde afmetingen als een vierkant
op de kaart en de lijnen zijn verdeeld in 100 stukjes. Er staat een streepje om de 2 eenheden.
kaartvoorbeeld Leg u kaarthoekmeter op uw kaart, en zorg dat de snijpunten van de kaarthoekmeter op het te meten punt ligt
kaartvoorbeeld 2 We zien nu dat u coördinaat minimaal de volgende coördinaten bevat: 200… en 462… . Leest u nu de getallen van de kaarthoekmeter af
dan krijgt u het volgende coördinaat: 20046 46232
waypoint invoeren
klik voor vergroting
Gaat u dit waypoint invoeren in uw gps dan ziet u 6 getallen die u kunt invullen.

U dient dan een “0” achter het coördinaat te zetten. U kunt niet zo nauwkeurig opmeten dat dit getal zin heeft.

Voor de oregon/ dakota:

via “stel in”, “positieweergave”, stel hier het RD grid in. Positie weergave: nederlands grid en kaartdatum: Dutch.

ga nu naar “markeer waypoint” en kies daarna voor “opslaan en bewerken” en dan voor “wijzig locatie”. Voor nu het coordinaat in.

voorbeeld op gps
klik voor vergroting
Als u naar uw gpskaart kijkt ziet u ook dat dit punt klopt. (heeft u een gps zonder kaart, controleer dan de afstand tot het punt)
lengte,richting invoeren
waypoint projecteren
Waypoints maken vanaf een kaart die geen coördinaatsysteem hebben.

Als uw kaart geen duidelijk coördinaatsysteem heeft kunt u vaak toch redelijk nauwkeurig een waypoint
invoeren. U moet dan al wel een ander waypoint hebben dat op de kaart staat en goed terug te vinden is
(bijvoorbeeld een kruispunt van wegen of een brug), en de schaal en de noordrichting moeten ook bekend zijn.
Bij veel GPS ontvangers kun je namelijk ook waypoints invoeren als richting en afstand tot een al bestaand
waypoint. Als je met een gradenboog en lineaal de hoek en afstand op de kaart meet kun je die dan zo
invoeren, en zelfs met een beetje schatten kom je vaak al aardig uit.


klik voor vergroting
klik voor vergroting
klik voor vergroting

klik voor vergroting
klik voor vergroting
klik voor vergroting
klik voor vergroting

Het projecteren met de oregon dakota gaat als volgt:

Open de waypoint manager, selecteer het waypoint dat u wilt projecteren. Scroll naar onderen en selecteer “projecteer waypoint”

Geef de richting in, geef aan of in meters of kilometers wilt werken.

geeft de lengte in. Sla het nieuwe waypoint op.